Opłaty dla właścicieli

USŁUGI

Wynajem tylko usługi


Połączenia jako agenci tylko wynajmujący będą:
Wyceń nieruchomość i doradzaj w zakresie oczekiwanej rynkowej kwoty najmu. Zbierz szczegółowe informacje i zdjęcia i odpowiednio reklamuj nieruchomość. Jeśli pouczono Cię w załączonych Instrukcjach Najmu. Zorganizuj wszelkie certyfikaty/certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa gazowego, wydajności energetycznej i kontroli elektrycznej. Umów się na spotkania z potencjalnymi najemcami i zorganizuj wspólne oglądanie. Przeprowadź odpowiednie kontrole zdolności kredytowej i referencje każdego potencjalnego najemcy. Przygotuj umowę najmu i wszelkie dalsze dokumenty, w tym zawiadomienia, i podpisz je w imieniu Wynajmującego. Pobierz czynsz za pierwszy miesiąc i depozyt zabezpieczający od przychodzącego Najemcy i zapłać ten sam czynsz Wynajmującemu pomniejszony o wszelkie należne prowizje i rachunki.

 
Tylko wynajem i wynajem usługi windykacyjnej


Connections jako agenci ds. wynajmu i windykacji:
W uzupełnieniu do wszystkich postanowień i warunków w Usłudze „Tylko najem”. Pobieraj czynsz zgodnie z Umową Najmu, w tym przedłużeniami lub dalszymi Umami Najmu lub okresami przetrzymania. Prześlij Wynajmującemu e-mailem lub przesyłaj comiesięczne wyciągi z konta. Wszelkie kwoty należne Connections od Wynajmującego(-ów) z tytułu odpowiedniej usługi świadczonej w ramach zwrotu kosztów lub w inny sposób mogą zostać potrącone z czynszu otrzymanego przez Connections od Najemcy. Przekaż co miesiąc na konto wskazanego banku lub kasy mieszkaniowej Wynajmującego saldo czynszu otrzymanego od Najemcy po odpowiednich potrąceniach.

 
Pełna usługa zarządzania

Połączenia jako pełnoprawni agenci zarządzający będą:
Oprócz wszystkich postanowień i warunków usługi Letting Only i Letting Only & Rent Collection Service.
Przeprowadzać kwartalne przeglądy Nieruchomości i w razie potrzeby zgłaszać Wynajmującemu wszelkie wady i/lub zalecane prace naprawcze. Wyznacz i poinstruuj niezależnych wykwalifikowanych wykonawców, aby w razie potrzeby przeprowadzili rutynową konserwację oraz naprawy i wymiany sprzętu. Trzymaj zestaw kluczy do
 
Nieruchomości w bezpiecznym systemie i udostępniać je zatwierdzonym Kontrahentom Connections lub innym podmiotom upoważnionym przez Wynajmującego.

 

 

NASZE OPŁATY
 
Tylko wynajem usługi:


W przypadku najmu na sześć miesięcy 60% z VAT (50% + VAT) czynszu za pierwszy miesiąc określonego w Instrukcji Najmu lub pomnożonego przez czynsz, jeśli jest inny niż określony w Instrukcji Najmu, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 220,00 GBP włącznie VAT do odliczenia po otrzymaniu od najemcy czynszu za pierwszy miesiąc. Kolejne odnowienia lub przedłużenia dla istniejącego najemcy będą naliczane w wysokości 30% włącznie z VAT czynszu określonego w Instrukcji Najmu lub pomnożone przez czynsz, jeśli jest inny niż określony w Instrukcji Najmu w odstępach sześciu miesięcznych lub jego część płatna na rzecz Połączenia przez wynajmującego w pierwszym dniu takiego przedłużenia. Jeśli po początkowym sześciomiesięcznym okresie najmu Najemca opuści przedwcześnie, Wynajmujący będzie uprawniony do proporcjonalnego zwrotu opłaty za przedłużenie od Connections. Wszystkie opłaty związane z wynajmem są podane łącznie z podatkiem VAT.  

 

 
Kolekcja wynajmu i wynajmu:


Przy sześciomiesięcznym najmie 60% z VAT (50% + VAT)  czynszu za pierwszy miesiąc określonego w Instrukcji Najmu lub pomnożonego przez czynsz, jeśli jest inny niż czynsz określony w Instrukcji Najmu, z zastrzeżeniem minimalnej opłaty w wysokości 220,00 GBP z VAT (200 GBP + VAT) do odliczenia po otrzymaniu czynszu za pierwszy miesiąc czynsz od najemcy oraz 6% z VAT (5% + VAT) do odliczenia miesięcznie po otrzymaniu czynszu od najemcy. Kolejne odnowienia lub przedłużenia dla istniejącego najemcy będą naliczane w wysokości 30% z VAT (25% + VAT) czynszu określonego w Instrukcji Najmu lub pomnożonego przez czynsz, jeśli jest inny niż określony w Instrukcji Najmu w odstępach sześciomiesięcznych lub jej część zostanie potrącona przez Connections po otrzymaniu czynszu w pierwszym dniu takiego przedłużenia. Jeśli po początkowym sześciomiesięcznym okresie najmu Najemca opuści przedwcześnie, Wynajmujący będzie uprawniony do proporcjonalnego zwrotu opłaty za przedłużenie od Connections. Wszystkie opłaty za wynajem i odbiór czynszu zawierają podatek VAT.

 

Pełne zarządzanie:


Opłata za usługę pełnego zarządzania wynosi 12%  Zawiera podatek VAT (10% + VAT) od miesięcznego czynszu pobranego zgodnie z Instrukcją Najmu lub pomnożonego przez czynsz, jeśli jest inny niż określony w Instrukcji Najmu, który będzie odliczany co miesiąc po otrzymaniu czynszu. Connections nie obciąży wynajmującego opłatą za wynajem lub opłatę za pobranie opłaty za najem i czynsz, jeśli wynajmujący zleci firmie Connections świadczenie usługi pełnego zarządzania.   Wszystkie opłaty za pełne zarządzanie są podane wraz z podatkiem VAT.

 

 

Inwentarz cyfrowy:


Nieruchomość z jedną sypialnią £48,00
Nieruchomość z dwiema sypialniami £72,00
Nieruchomość z trzema sypialniami £96,00
Nieruchomość z czterema lub więcej sypialniami 120,00 GBP + 12 GBP za każdą dodatkową sypialnię powyżej 4 sypialni i 12 GBP za dodatkowe pomieszczenia recepcyjne.
Wszystkie opłaty za inwentaryzację cyfrową są podane wraz z podatkiem VAT.

 

 

Prowizja od sprzedaży:


W przypadku zawarcia przez Wynajmującego Umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz istniejącego Najemcy wprowadzonej przez Connections, prowizja od sprzedaży staje się należna i płatna na rzecz Connections przez Wynajmującego w drodze odrębnej umowy sprzedaży. Prowizja od sprzedaży wyniesie 1,2% z VAT od ceny zakupu.:

Rejestracja wpłaty:

We wszystkich przypadkach za rejestrację kaucji na początku nowego najmu pobierana jest opłata w wysokości 48 GBP (40 GBP + VAT).